Wybór średnicy wkładu kominowego

Obecnie średnicę dobiera się też indywidualnie, uwzględniając takie czynniki jak rodzaj budynku, długość przewodu kominowego, rodzaj oraz moc urządzenia grzewczego czy zalecenia jego producenta dotyczące sposobu podłączenia do przewodu kominowego. Montaż wkładu kominowego rozpoczyna się od osadzenia elementów stałych, czyli wyczystki oraz trójnika przyłączeniowego. W następnej kolejności są montowane elementy wkładu kominowego od trójnika aż po zakończenie komina. Bywa i tak, że warunki lokalne zmuszają do przedłużenia komina przez zamontowanie na jego wylocie ocieplonej nasady kominowej. Oczywiście taki scenariusz jest możliwy, jeżeli wymiary istniejącego (zniszczonego i nieszczelnego) przewodu kominowego są na tyle duże, że pozwalają na zamontowanie w nim wkładu kominowego o średnicy odpowiedniej do urządzenia grzewczego, które jest do niego podłączone.