piątek, 17 marca 2017

Kominy, wkłady kominowe, nasady kominowe i dachowe - sprzedaż, montaż, porady techniczne.

Zajmujemy się mechanicznym udrożnianiem przewodów kominowych, montażem wkładów kominowych i kominów wolnostojących izolowanych, nasad kominowych, przedłużaniem kominów w celu osiągnięcia wymaganego ciągu kominowego. Modernizacje, naprawy, uszczelnianie kominów. Nasze systemy posiadają wszystkie certyfikaty producenta i obejmują wkłady kominowe w średnicach od fi 60 mm do fi 500 mm, kominy izolowane, wkłady kominowe owalne w kilku wielkościach oraz systemy turbo do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Mogą współpracować z urządzeniami grzewczymi na olej opalowy, gaz, węgiel , miał, drewno a także na biopaliwa. Montaż komina jest możliwy po ustaleniu właściwych parametrów istniejącego przewodu kominowego. W tym celu niezbędny jest pomiar i dokładne oględziny istniejącego komina. Cena za montaż jest ustalana indywidualnie dla każdego komina lub wkładu kominowego.
Zapraszamy - odbiory kominowe nowych obiektów budowlanych, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, opiniowanie urządzeń grzewczo-kominowych    tel.  888 265 265

czwartek, 2 marca 2017

Pożar sadzy w kominie


   

"Nawet do czterech razy w roku właściciele niektórych nieruchomości powinni zadbać o właściwe utrzymanie przewodów kominowych. Tymczasem kominiarza wzywamy bardzo rzadko, a to może skończyć się np. groźnym pożarem sadzy." Jest to opinia doświadczonego Mistrza kominiarskiego, a do czego może doprowadzić, widać na zdjęciach jednego z naszych klientów .
Mechaniczne udrażnianie kominów,uszczelnianie kominów poprzez montaż wkładów kominowych ze stali kwaso i żaroodpornej, przedłużanie kominów w celu poprawy ciągu kominowego, montaż nasad kominowych stałych i obrotowych do kominów spalinowych , dymowych i wentylacyjnych, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, porady techniczne.

wtorek, 15 listopada 2016

Wybór średnicy wkładu kominowego

Obecnie średnicę dobiera się też indywidualnie, uwzględniając takie czynniki jak rodzaj budynku, długość przewodu kominowego, rodzaj oraz moc urządzenia grzewczego czy zalecenia jego producenta dotyczące sposobu podłączenia do przewodu kominowego. Montaż wkładu kominowego rozpoczyna się od osadzenia elementów stałych, czyli wyczystki oraz trójnika przyłączeniowego. W następnej kolejności są montowane elementy wkładu kominowego od trójnika aż po zakończenie komina. Bywa i tak, że warunki lokalne zmuszają do przedłużenia komina przez zamontowanie na jego wylocie ocieplonej nasady kominowej. Oczywiście taki scenariusz jest możliwy, jeżeli wymiary istniejącego (zniszczonego i nieszczelnego) przewodu kominowego są na tyle duże, że pozwalają na zamontowanie w nim wkładu kominowego o średnicy odpowiedniej do urządzenia grzewczego, które jest do niego podłączone.czwartek, 14 kwietnia 2016

Prawidłowy montaż wkładu kominowego

1. Zastosowanie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994 r §140, §175, §176, systemy kominowe jedno ścienne przeznaczone są do montażu w istniejących kominach ceramicznych.
2. Czynności przed montażem
Konieczne jest dla prawidłowego funkcjonowania komina ustalenie właściwych parametrów systemu kominowego.
W tym celu należy skonsultować się z uprawnionym mistrzem kominiarskim na podstawie jego zaleceń możemy dokonać zakupu
właściwego systemu kominowego, spełniającego obowiązujące wymogi.
Wkład kominowy powinien składać się z :
- rury – stosownie do wysokości komina ceramicznego
- co najmniej jeden trójnik
(dla pieców z palnikiem wentylatorowym dodatkowo trójnik z regulacją ciągu)
- wyczystka z od-skraplaczem
- płyta dachowa
- końcówka wylotowa
- daszek
3. Czynności montażowe
Na początek należy usunąć z komina ceramicznego resztki sadzy i luźnych elementów
Sprawdź czy są wszystkie elementy systemu i czy nie są uszkodzone .
Pamiętaj że efektywna wysokość komina powinna mierzyć co najmniej 4m dla pieców opalanych gazem i 5m dla pieców opalanych olejem opałowym.
Czopuch (element przyłączeniowy komin do pieca) nie może być dłuższy niż ¼ efektywnej długości komina, ale nie powinien przekraczać 7m. Minimalny jego spadek powinien wynosić 5% w kierunku kotła. W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła , odcinek pionowy czopucha powinien mieć co najmniej 0,22m
4. Montaż komina.
Wykucie otworów w ścianie komina ceramicznego powinno umożliwić nam zainstalowanie wyczystki z od-skraplaczem i trójnika przyłączeniowego do czopucha . Montaż rur odbywa się od góry komina . Opuszczanie elementów do wnętrza komina odbywa się na lince przymocowanej do pierwszej rury wyposażonej w uszy.
Tak kolejno ,montowane „na kielich” rury , zabezpieczamy opaskami ustalającymi.
Pamiętaj że rury wpuszczamy kielichem do góry. Ostatnia rura powinna być dokładnie dopasowana wymiarowo tzn nie może wystawać z komina , a powinna być krótsza o 5 cm od czapy komina .Pozwoli to wygodnie zamontować elementy końcowe .
Blacha dachowa powinna być trwale przymocowana do czapy komina śrubami ze stali nierdzewnej, jeśli takich nie mamy to konieczne jest zastosowanie podkładek z tworzywa pod śruby .Daszek również musi być unieruchomiony, najlepiej nierdzewnym blachowkrętem .
5. Podłączenie pieca.
Czopuch pieca połączyć z trójnikiem pamiętając o 5% spadku.
Jeśli odległość trójnika od pieca uniemożliwia bezpośrednie podłączenie
konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów.
Pamiętajmy aby łączyć je masą silikonową odporną na wysokie temperatury (~250ºC).Przed przystąpieniem do zamurowywania otworów należy bezwzględnie zabezpieczyć rury i inne widoczne elementy ze stali przed zachlapaniem ich zaprawą murarską .
Jest to główny warunek egzekwowania zasad gwarancji producenta wyrobu.
4. Uwagi dodatkowe
Zgodnie z polską normą PN-86/E-05003 , wkłady kominowe muszą być uziemiane.
Jeśli wysokość wkładu kominowego przekracza dopuszczalną wysokość , należy zastosować podpory przejściowe. Wyczystka z od-skraplaczem powinna być usytuowana w takim miejscu aby dostęp do niej nie stanowił żadnych problemów.

piątek, 4 grudnia 2015

Montaż Kominów i Wkładów Kominowych

Sprzedajemy i montujemy systemy kominowe ze stali kwasoodpornej oraz kwaso-żaroodpornej. Systemy kominowe oferowane przez naszą firmę obejmują wkłady kominowe w średnicach od fi 80 mm do fi 500 mm, kominy izolowane, wkłady kominowe owalne, i prostokątne, nasady kominowe, systemy turbo do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Mogą one współpracować z urządzeniami grzewczymi na olej opalowy, gaz,węgiel , miał, drewno a także na biopaliwa. Nasze systemy kominowe są ekonomiczne, łatwe w montażu i całkowicie bezpieczne i odporne na pożar sadzy, działanie kwasów i inne szkodliwe czynniki. Służymy Państwu fachową pomocą przy doborze wszelkich urządzeń i materiałów sprzedawanych i montowanych przez naszą firmę.Telefonicznie 888 265 265
e-mail : info.kominy@gmail.com

wtorek, 15 maja 2012

Nasady kominowe

W sprzedaży nasady kominowe do kominów spalinowych oraz wentylacyjnych. 
Kiedy stosować nasady?
  • gdy silne wiatry zakłócają ciąg komina,
  • gdy w sąsiedztwie komina znajdują się wysokie drzewa,
  • gdy komin usytuowany jest poniżej połaci dachu,
  • gdy komin jest krótki i ma mały przekrój.
  •  Nasady samonastawne
    Ustawiają się w kierunku wiejącego wiatru, osłaniając swoją czaszą cały przewód kominowy i wytwarzając po stronie zawietrznej podciśnienie proporcjonalne do prędkości wiejącego wiatru. Zysk energetyczny w przypadku stosowania nasad samonastawnych jest większy niż w przypadku stałych. Jednak ich obrót uzależniony jest od siły wiatru a części ruchome często są blokowane przez zanieczyszczenia i pyły znajdujące się w spalinach. Z czasem może to doprowadzić do unieruchomienia nasady.  Nasady te można stosować na zakończeniach przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

    Nasady obrotowe
  • Głowice nasad wystawione są na działanie wiatru, który wprawia je w ruch obrotowy, a odpowiednio ukształtowane łopatki „wypompowują” powietrze z kanału dolotowego, wywołując ciąg kominowy i stabilizując go. Nasady obrotowe są mniej podatne na zanieczyszczenia pochodzące ze spalin niż nasady samonastawne. Nasady te można stosować również na zakończenie przewodów wentylacyjnych.


Kominy, wkłady kominowe, nasady kominowe i dachowe - sprzedaż, montaż, porady techniczne.

Zajmujemy się mechanicznym udrożnianiem przewodów kominowych, montażem wkładów kominowych i kominów wolnostojących izolowanych, nasad komin...